MATA2500 - Luentomateriaali

Luentomateriaali

Luentomateriaali ilmestyy tänne pikku hiljaa valmistuessaan. Viimeisen viikon luennot päivittyvät kanssa prujuun, toivon mukaan perjantaihin mennessä, mutta niistä ei tule koealueeseen mitään spesifiä.

Koko materiaali tähän asti

Viikon 5 Tiistain materiaali.

Torstain luento

Luentomoniste päivitetty, löytyy osana päädokumenttia.

Lisädokumentteja

Kurssilla puljataan paljon logaritmien kanssa. Näitä voi laskea joko laskimella/internetillä tai hätätapauksessa käyttää oheista taulukkoa (Myös PDF.)

Hyvää lisälukemistoa

Sekalaisia kirjasuosituksia kurssin aiheeseen liittyen.